Luchttest AS 6700 protocol 6704

Op plaatsen waar er een verhoogd risico is op bodemverontreiniging is de eigenaar/gebruiker wettelijk verplicht om een vloeistofdichte voorziening aan te leggen en te onderhouden. Een voorziening is vloeistofdicht zodra kan worden aangetoond dat (vloei-)stoffen de onderzijde niet hebben bereikt en wordt voorkomen dat vloeistoffen van de voorziening kunnen stromen. In de wet- en regelgeving is opgenomen dat een voorziening vloeistofdicht is als deze is goedgekeurd door een geaccrediteerd en erkende instelling.

E.C.O. Inspections B.V. is geaccrediteerd en beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

Eén van de mogelijkheden om een vloeistofdichte voorziening te keuren en bij goedkeur te voorzien van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening betreft een inspectie met lucht conform AS6700, protocol 6704. In dit protocol is omschreven hoe de keuring moet worden uitgevoerd en aan welke eisen de voorziening moet voldoen. Indien de voorziening, en alle onderdelen hiervan, voldoen aan de gestelde criteria,  zal de inspecteur dit in zijn rapport vermelden en een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanvragen. De rapportage, inclusief de bijbehorende Verklaring Vloeistofdichte Voorziening, vormen samen één onlosmakelijk verbonden document waarmee aan het bevoegd gezag kan worden aangetoond dat de voorziening voldoet aan de eisen.

Voor meer informatie bel of mail met onze medewerkers via 0513-684577 of info@ecoinspections.nl.
Image
>